Cyklamát

 

Cyklamát E 952 je nízkoenergetické umelé sladidlo. Jeho sladivosť je 30 až 80-krát vyššia ako u repného cukru. Pri vyšších koncentráciách má značne horkú chuť. Naopak pri nižších dokáže horkú chuť iných látok maskovať. To sa využíva pri kombinácii so sacharínom, ktorý je známy svojou horkou chuťou. V kombinácii so sacharínom vznikne sladidlo sladšie ako cyklamát a chutnejšie ako sacharín. Doporučená maximálna denná dávka je 7 mg/kg.

Toto sladidlo bolo dlhé roky vo viacerých krajinách zakázané. Laboratórne testy na potkanoch totiž preukázali jeho spojitosť s rakovinou močového mechúra. Úrad pre potraviny a lieky v USA používanie cyklamátu zakázal. Závery výskumov, ako to už býva, boli spochybnené. Viaceré firmy sa zasadzovali o opätovné schválenie tohto sladidla. Cyklamát je povolený v 55 krajinách vrátane Slovenska. Patrí medzi najmenej používané umelé sladidlá.