Diabetes mellitus

 
Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (cukrovka) je metabolická porucha v našom tele.

Naše telo sa skladá z buniek. Tie potrebujú k správnej funkcii energiu. Jej hlavným zdrojom sú cukry, bielkoviny a tuky.

Tuky sú najvýdatnejším zdrojom energie a zároveň jej zásobárňou.

Bielkoviny sú hlavnou stavebnou látkou pre organizmus.

Cukry sú hlavným zdrojom energie a zásadným spôsobom ovplyvňujú hladinu cukru v krvi.

Cukry (glukóza) pochádza z trávenia sacharidov. Sacharidy zase pochádzajú z rôznych druhov potravín a nápojov. Strávené sacharidy sa menia na cukor, ktorý vstupuje do krvi. Na to, aby sa cukor dostal k bunkám a nezostával “uväznený” v krvi, je potrebný inzulín. Je to hormón, ktorý sa tvorí v beta bunkách Langerhansových ostrovčekov v pankreasi. Inzulín je teda niečo ako “kľúč”, ktorý otvára cukrom bránu k bunkám. U nediabetikov je inzulín automaticky vylučovaný v závislosti na množstve prijatých cukrov. Hladina cukru v krvi je znížená. Neustále je udržiavaná rovnováha medzi prijatými cukrami a uvoľneným inzulínom. U diabetikov k tomuto procesu nedochádza. Telo buď neprodukuje žiadny inzulín, produkuje nedostatočné množstvo inzulínu alebo nefunguje správne. Telo nemá ten správny “kľúč”, aby bol cukor vpustený k bunkám. To má za následok hromadenie cukru v krvi. Tento nadbytok odchádza z tela močom. Hladina cukru v krvi (glykémia), pri ktorej sa objaví cukor v moči, sa nazýva “obličkový prah”.

Poznáme dva hlavné typy diabetu a niekoľko podtypov. Tie dva hlavné sú známe ako:

Aj keď sú úplne odlišné, vysokú hladinu cukru v krvi (glykémiu) majú spoločnú. A spoločné majú aj komplikácie a prevenciu.

Komplikácie delíme na:

  • chronické
  • akútne

Hlavnou zásadou správnej prevencie je udržiavať glykémiu čo najbližšie k hladinám nediabetika. Práve vysoké glykémie sú najčastejšou príčinou vzniku chronických komplikácií. Dôležité je aj pravidelne absolvovať vyšetrenia u svojich odborných lekárov. Vyšetrenie je zamerané na očné pozadie, dolné končatiny, funkcie obličiek, hladinu cholesterolu. Pretože poruchy postihujú hlavne oči, nervy, obličky a krvný obeh.

Pri poškodení ciev oka dochádza k retinopatii. Diabetická retinopatia je najčastejším dôvodom slepoty nielen na Slovensku, ale aj vo vyspelých krajinách.

Pri poškodení ciev obličiek dochádza k nefropatii. Tento stav sa označuje aj ako chronické zlyhanie obličiek.

Poškodenie nervov spôsobuje neuropatiu. Jedným z prejavov neuropatie je strata citlivosti nôh. V jednoduchosti povedané, to, čo by diabetik potreboval cítiť, to necíti. Keď má drobné poranenie, vôbec o ňom nevie a neošetrí si ho. To sa postupne zmení na veľký vred, kde sa usídlia baktérie. Vzniká syndróm “diabetickej nohy”. Najhorším scenárom je amputácia nohy.

Postihnutie nervov môže spôsobiť aj poruchy srdcového rytmu – arytmiu.

To je súhrn iba niektorých chronických komplikácií.

Nedá sa presne povedať, u ktorých diabetikov sa objavia. U niektorých je riziko väčšie ako u iných. Dôležitá je preto správne nastavená a dodržiavaná liečba. Iba tak sa dá vyhnúť, alebo sa aspoň pokúsiť oddialiť tieto komplikácie.

Snáď najznámejšími akútnymi komplikáciami, ktoré z času na čas postihnú každého diabetika, sú hypoglykémia a hyperglykémia. Ide o výkyvy glykémie. Stav, keď sa glykémia zníži pod 3,3 mmol/l nazývame hypoglykémiou. Naopak vzostup nad 8 mmol/l nazývame hyperglykémiou. Ako už bolo napísané, práve časté hyperglykémie vedú ku vzniku chronických komplikácií. Dôležitá je správna kompenzácia, aby dochádzalo k výkyvom glykémie čo najmenej.

Najdôležitejšie pre každého diabetika je uvedomiť si, že každý má svoj vlastný metabolizmus. Ten je jedinečný a žiadne rady okolia nemusia byť vhodné pre každého. Preto najlepším radcom je osobná skúsenosť a rady, ktoré Vám poskytne Váš lekár.